Referanser

 

“WordFinder hjelper meg med å finne de mest effektive ordene og uttrykkene når jeg skriver. Jeg får også hjelp til å unngå pinlige tabber.”

Martin Persson, Product Manager, Calectro

“WordFinder er til hjelp i både den interne kommunikasjonen og den eksterne, verden over.”

Lasse Johansson, IT Manager, Permobil AB, verdensledende innenfor innovative elektriske rullestoler.

“Jeg får ikke fullrost dere! WordFinder er fantastisk!”

Linda Schenck, Translator and Interpreter, Artful AB

“WordFinder er en perfekt kombinasjon av ordboksprogram og terminologihåndteringsverktøy.”

Hans Karlson, LinguaFranca

“Takket være WordFinder sparer jeg mye tid når jeg kommuniserer med forskjellige legeorganisasjoner i Europa og verden for øvrig. Dessuten får jeg hjelp med å finne de riktige ordene og uttrykkene i forskjellige sammenhenger.”

Gabriella Blomberg, International Coordinator, Swedish Medical Association

“As a professional translator I love Wordfinder – it’s transformed the way I work providing authoritative translations and explanations of Danish, Swedish and Norwegian terms, particularly for my legal work. ”

Alex Planidin, Professional Translator, UK