Offline & online åtkomst

I WordFinder Online och mobilapparna så söker du, säkert över https, som standard online. Våra destopapplikationer för Windows och Mac kan ladda ned de lexikon som du har aktiverat så att du kan använda lexikonen offline.

I våra mobilappar så har du också möjlighet att ladda ned lexikon och termdatabaser så att du kan använda dem offline.

Du kan vara offline i 7 dagar, därefter behöver du gå online, åtminstone en kort period, för att applikationen skall kunna verifiera ditt abonnemang.

När dina lexikon är nedladdade så kommer alla sökningar att ske i de nedladdade lexikonen även om din enhet skulle vara online.

Så här laddar du ned lexikonen offline i våra mobilappar, tryck på molnikonen på Lexikonsidan för att ladda ned ett lexikon, se bilden nedan:

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer!