”WordFinder är till stor hjälp för anställda och studenter vid Göteborgs Universitet och Chalmers, i både inlärning och kommunikation på främmande språk.”

Lennart Jareteg, IT Co-ordinator, University of Gothenburg