WordFinder Unlimited i federacja przy użyciu protokołu SAML

Korzystanie z aplikacji WordFinder Online

Jako użytkownik sfederowanego konta wykorzystującego protokół SAML, będziesz uzyskiwać dostęp do aplikacji WordFinder Online, podając nazwę użytkownika i hasło oraz korzystając z łącza dostarczonego przez Twoją organizację. Łącze będzie wyglądać następująco: app.wordfinder.com/federationlogin?idp=TwojaOrganizacja.

Select Dictionaries

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji WordFinder Online żadne słowniki nie są wybrane. Aby wybrać słowniki, z których chcesz korzystać, kliknij menu Ustawienia (ikona koła zębatego), a następnie opcję Słowniki.

Korzystanie ze słowników

Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania w aplikacji WordFinder Online znajduje się w naszym filmie na temat aplikacji WordFinder Online oraz w skróconej instrukcji.

Inne aplikacje

Oprócz WordFinder Online dostarczamy też następujące aplikacje:

 • WordFinder for Windows
 • WordFinder for Mac
 • WordFinder dla iOS
 • WordFinder dla Android
 • Rozszerzenie WordFinder dla Chrome

Do korzystania z tych aplikacji potrzebny jest identyfikator WordFinder składający się z Twojego adresu e-mail i wybranego przez Ciebie hasła. Z identyfikatora WordFinder będziesz korzystać podczas pierwszej konfiguracji aplikacji.

Tworzenie identyfikatora WordFinder

W aplikacji WordFinder Online kliknij menu Ustawienia (ikona koła zębatego), wybierz Moje konto, a następnie wprowadź hasło, które ma być używane w połączeniu z Twoją nazwą użytkownika Azure AD (nazwa użytkownika jest dostarczana automatycznie):

Korzystanie z WordFinder for Windows

Identyfikator WordFinder uprawnia do korzystania z aplikacji WordFinder for Windows.

Zaloguj się, podając adres e-mail i hasło w oknie dialogowym logowania aplikacji WordFinder dla Windows, które zostanie wyświetlone po jej pierwszym uruchomieniu, zob. zrzut poniżej.

Jeśli słowniki, z których chcesz korzystać, zostały wybrane za pomocą WordFinder Online, będą dostępne od razu po zalogowaniu do WordFinder dla Windows. Słowniki, z których chcesz korzystać, możesz też wybrać w aplikacji, korzystając z opcji Ustawienia > Słowniki.

UWAGA: aby mieć dostęp do strony Słowniki, musisz co najmniej raz zalogować się do aplikacji WordFinder Online w sposób opisany powyżej.

Uzyskaj WordFinder for Windows

Wstęp

Ta część jest podzielona na dwa fragmenty, jeden z nich opisuje, gdzie można samodzielnie zainstalować oprogramowanie, a drugi – przypadek, w którym instalacją oprogramowania zajmuje się dział IT.

Samodzielna instalacja

Aby pobrać i zainstalować nową wersję aplikacji WordFinder dla Windows, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas, korzystając z formularza po prawej stronie.

 1. Zaloguj się w aplikacji WordFinder Online (zob. część powyżej), a następnie przejdź do części Do pobrania.
 2. Pobierz i uruchom plik instalacyjny aplikacji WordFinder for Windows.
 3. Zaloguj się do aplikacji WordFinder for Windows.
 4. Aby wybrać słowniki, z których chcesz korzystać, przejdź do opcji Słowniki za pośrednictwem menu Ustawienia.
 5. Gotowe!

Instalacja przez dział IT

Więcej informacji na temat wdrażania, które mogą przydać się działowi IT, znajduje się tutaj. Gdy dział IT zakończy instalację oprogramowania, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę WordFinder for Windows na pulpicie lub w menu Start:
 2. Aplikacja WordFinder for Windows zostanie uruchomiona, wyświetlona zostanie prośba o zalogowanie.
 3. Zaloguj się.
 4. Aby wybrać słowniki, z których chcesz korzystać, przejdź do opcji Słowniki za pośrednictwem menu Ustawienia.
 5. Gotowe

Uzyskaj WordFinder for Mac

Pobierz i uruchom plik instalacyjny aplikacji WordFinder for Mac.

Uzyskaj WordFinder dla iOS

Dowiedz się więcej o naszej aplikacji na iOS i pobierz ją z Apple App Store

appstore-badge

Uzyskaj WordFinder dla Androida

Dowiedz się więcej o naszej aplikacji na Android i pobierz ją z Google Play

google-play-badge

Uzyskaj rozszerzenie WordFinder dla Chrome

Dowiedz się więcej o naszym rozszerzeniu do przeglądarki Chrome i pobierz je z Chrome Web Store.